Info

waarom nieuwbouw?

eigen (t)huis

De architect zorgt telkens weer voor een jong en fris ontwerp met oog voor detail. Hij deelt de ruimtes van alle wooneenheden zo optimaal mogelijk in, rekening houdend met oppervlakte, vorm en lichtinval. Toch kan u de definitieve inrichting van uw woonst nog enigszins een persoonlijke toets geven, vb.: de muur tussen slaapkamer en living verplaatsen, 3 slaapkamers wijzigen in 2 kamers met een centrale dressing, een deuropening verplaatsen, … De bouwheer bespreekt met u of de gevraagde aanpassingen technisch haalbaar zijn. Mits een tijdige aankondiging kunnen kleine aanpassingen in veel gevallen zelfs kosteloos gebeuren.

Ook heeft u als koper een keuze in de ‘fijne’ afwerking van uw woonst: u kiest zelf de vloeren, keuken- en sanitaire inrichting uit bij de specifieke leveranciers. U kunt perfect uw keuze maken uit hetgeen standaard werd opgenomen in het lastenboek; maar ook voor eventuele meerwerken kunt u bij de afwerkingsbedrijven kiezen uit een zeer breed gamma.

Zo kunt u uw woning of appartement volledig personaliseren om op die manier uw woondroom waar te maken.

duurzaam

Elk gebouw wordt opgetrokken met duurzame, kwalitatieve bouwmaterialen én volgens de meest recente EPB-eisen:

De strenge eisen zorgen ervoor dat uw energiefactuur zo laag mogelijk kan worden gehouden.

prijs vooraf gekend

Voor zover u zich houdt aan de bepalingen in het geldend lastenboek staat de prijs van uw appartement vast. U kunt uiteraard steeds kiezen voor meerwerken bij één of meerdere leveranciers of onderaannemers.

wet breyne

In de meeste gevallen is de 'Wet Breyne' van toepassing op de verkoop.

Deze Woningbouwwet van 09/07/1971 biedt de koper van een nieuwbouwwoning bescherming op diverse vlakken, verplicht de aannemer o.a. tot het verstrekken van een (voltooiings)waarborg en legt aansprakelijkheden op.

De betaling gebeurt in schijven al naargelang de vordering van de bouwwerkzaamheden.

Wij geven u hierover graag meer uitleg.

verkoop eigen woning

Wenst u uw eigendom te verkopen vooraleer een nieuwe aankoop te doen?

Geen probleem, we bieden in de meeste gevallen de mogelijkheid om een nieuwbouwwoning aan te kopen onder de opschortende voorwaarde van de verkoop van uw eigendom.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor informatie en voorwaarden.

persoonlijke opvolging & begeleiding

Onmiddellijk na de aankoop krijgt u van ons alle contactgegevens van de betrokken kopersbegeleider. Bij hem kunt u terecht voor alle technische en andere vragen.